Vsak dan nagradna igra!

Nagradna igra se začne čez

Thursday 1st of September 2016 12:00:00 AM

Brezplačna aplikacija

Prenesi brezplačno aplikacijo Angry Coco nagradna igra

Žrebanja nagradne igre

Vsak dan ob 20:00 +1GMT za 5$

100% realna izplačila

Organizator nagradne igre jamči za izplačilo nagrade.

Brezplačna Android aplikacija

Brezplačna IOS aplikacija

Brezplačna aplikacija za Windows

Sodelovanje

Angry Coco je brezplačna aplikacija kjer lahko zalužiš

Sodeluješ lahko večkrat in si povečuješ možnosti za izžreb!

Prenesi in namesti apliakcijo na svoj telefon ali talico za sodelovanje v nagradni igri.

Vse kar rabiš narediti je da se prijavip z emailom in tapneš na vse kokose.

Ko poklikaš vse kokose si v žrebu.

Žrebanje za 5$ poteka vsak dan ob 20:00 GMT+1

Nagrajenec prejme nagrado preko PayPal računa.

Pravilna nagradne igre

Z sodelovanjem v nagardni igri Angry Coco se strinjaš z našimi pogoji in pravilami
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15) in 5. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) se nagradna igra »Angry Coco« ne uvršča pod igro na srečo (5. člen ZIS) sprejema Društvo Quadcopter Slovenija naslednja

P R A V I L A
o prirejanju nagradne igre z imenom »Angry Coco«

1. člen
( Splošna določba in organizator )

Ta pravila določajo način prirejanja nagradnega razpisa v reklamne namene z imenom »Angry Coco« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki ga prireja neprofitna organizacija Društvo Quadcopter Slovenija, Pohorska 6, 3000 Celje, Slovenija (v nadaljevanju: organizator). Koncept nagradne igre »Angry Coco« je avtorsko zaščiten.

2. člen
( Zavezanost pravilom )

Pravila nagradne igre so obvezujoča za organizatorja in udeležence, ki sodelujejo v mobilni aplikaciji »Angry Coco« za udeležbo v nagradni igri priznavajo ta pravila in izrecno soglašajo, da organizator osebne podatke, ki so posredovani pri prijavi v aplikaciji, uporabi in obdeluje za potrebe te nagradne igre in z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz tega pogodbenega razmerja tako, kot je določeno v teh pravilih.

3. člen
( Namen nagradne igre )

Namen nagradne igre promoviranje neprofitnega društva Quadcopter Slovenija. Namen društva je povezovanje, sodelovanje, svetovanje, pomoč, ter nasveti. Za prejemnike nagrade pa tudi finančna pomoč.

4. člen ( Čas izvajanja in žrebanje )
Nagradna igra se izvaja od 01. 09. 2016 do preklica organizatorja na območju Republike Slovenije, ter drugje po svetu kjer je omogočena namestitev aplikacije preko Google Play, IOS, Windows. Naključno žrebanje se prireja se vsak dan ob 20:00 GMT+1

5. člen ( Udeleženci )
Udeleženci v nagradni igri so lahko fizične in pravne osebe katere si namestijo aplikacijo v kateri se prijavijo in izpolnijo pogoje nagradne igre. Udeleženec sodeluje v posameznem krogu nagradne igre s sodelovanjem v aplikaciji do izteka kroga nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri ni omejeno. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče pod pogoji, ki so določeni s temi pravili. Posamezen udeleženec nagradne igre lahko sodeluje z neomejenim številom prijave na nagradno igro.

6. člen ( Podatki o aplikaciji )
Namestitev aplikacije je popolnoma brezplačna. Aplikacijo je možno namestiti mobilno napravo ali tablični računalnik iz portala Google Play na platformi Android. Sama uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, edini pogoj je internetni dostop kateri potrdi sodelovanje v nagradni igri ponudniku nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočim, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi ali na kakšen drug način onemogočajo potek nagradne igre ali poskušajo nedopustno vplivati na potek nagradne igre ali žreb, onemogoči nadaljnje sodelovanje v nagradni igri in uporabo aplikacije. Udeleženec se s splošnimi pogoji posebej zavezuje, da ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov, ki bi motili, onesposobili, ali na kakršen koli način škodovali izvedbi nagradne igre aplikaciji ali organizatorju nagradne igre in za to odškodninsko in kazensko odgovarja. Organizator ne prevzema odgovornosti za nepravilno delovanje aplikacije in poteka nagradne igre ter žrebanja v primeru:
• izpada telekomunikacijskega omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj
• izrednih razmer – potresi, poplave, vojne in podobno.

7. člen ( Način sodelovanja in pogoji )
Organizator omogoča udeležencem sodelovati v nagradni igri preko brezplačne mobilne aplikacije in ob povezavi na internet. Za sodelovanje preko mobilne aplikacije mora udeleženec na svojo napravo (mobitel ali tablični računalnik) namestiti aplikacijo »Angry Coco«, ki je dostopna v trgovini z aplikacijami na platformi Android – Google Play. Povezave do trgovine je objavljena tudi na spletni strani organizatorja. Za sodelovanje v nagradni igri mora potrditi prijavo, da se strinja s celotnimi pravili nagradne igre in da želi sodelovati v nagradni igri, ter v aplikacijo vnesti svoje ime ter e-mail naslov. Ko udeleženec nagradne igre preko aplikacije vnese svoje ime, ter e-mail naslov in potrdi da se strinja v celoti z pravili nagradne igre in nadaljuje na nagradno igro. Nagradna igra je narejena tako, da so po celotnem zaslonu manjši kokosi, na katere je potrebno tapniti. Ko udeleženec nagradne igre tapne na vse kokose, aplikacija to zazna in obvesti uporabnika da je izpolnil pogoje nagradne igre in je uspešno prijavljen na nagradno igro. Prav tako je možno večkratno sodelovanje v nagradni, katero ni časovno omejeno. Prav tako pa ni potrebno nobene spretnosti ali znanja za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje poteka vsak dan ob 20:00 GMT+1. Posamičen krog nagradne igre traja 24ur in sicer od 20:00 GMT+1 pa do naslednjega dne do 20:00 GMT+1, če udeleženec nagradne igre sodeluje v nagradni igri sekundo po 20:00 GMT+1 se uvrsti v naslednji krog in v tistem dnevu ne sodeluje v nagradni igri. Za pravočasen datum, uro in minuto šteje sistemski čas organizatorja. Za delovanje aplikacije ter sodelovanje v nagradni je potrebna internetna povezava, saj aplikacija pošlje organizatorju nagradne igre ime ter e-mail preko katerega lahko organizator kontaktira nagrajenca. Podatki o sodelujočih v nagradni igri organizator hrani največ 24ur in sicer do naslednjega kroga nagradne igre. Ob žrebu organizator naključno izžreba zmagovalca nagradne igre, nato se pa izbriše vse podatke in se podatkovna baza v aplikaciji polni z novimi sodelujočimi v nagradni igri za nov krog in tako vse naprej. Imena nagrajencev so objavljena na spletni strani organizatorja, ter na socialnih omrežjih organizatorja nagradne igre. V nagradni igri lahko sodelujejo več uporabnikov pod istimi ali drugačnimi podatki ob prijavi v aplikacijo. V primeru izžrebanja pa nagrado prejme tisti od katerega e-mail in ime sta bila izžrebana ne glede na to katera oseba je sodelovala v nagradni igri. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se uvrščajo; strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov iz interneta, stroški povezani z prevzemom nagradne igre (plačilo DDV-ja).

8. člen ( Obdelava podatkov )
Organizator se zavezuje k tajnosti podatkov imena ter e-maila, katere udeleženec nagradne igre vnese ob prijavi v aplikaciji. Podatki se dnevno 20:00 GMT+1 izbrišejo saj se krog nagradne igre zaključuje dnevno ob 20:00 GMT+1. Na spletni strani organizatorja je zavihek kjer so objavljena samo imena dnevnih nagrajencev nagradne igre, organizator se zavezuje da e-mailov ne bo nikjer objavljal. Udeleženec lahko preko aplikacije preveri ali sodeluje v dnevnem krogu nagradne igre. V aplikaciji se ob uspešno prijavi na nagradno igro izpiše: »Uspešno ste se prijavili na nagradno igro«. Organizator kot upravljalec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, skrbno ravnal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabljal v druge namene, kot izključno za potrebne uspešne celostne izvedbe nagradne igre. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh ali aplikaciji organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

9. člen ( Nagradni sklad )
V vsakem krogu nagradne igre katera traja 24ur od 20:00 GMT+1 pa do naslednjega dne 20:00 GMT+1, se izmed vseh prijavljenih uporabnikov na nagradno igro izžreba nagrade:
1-krat denarna nagrada v vrednosti: 4,49€(eurov) oz. 5$(USD). Ko gre za nagrajenca iz RS je izplačilo nagrade na nagrajenčev TRR. Izplačila za nagrajence drugih držav je vedno v valuti ameriški dolar preko plačilnega sistema PayPal. Tečajna vrednost se izračunava po objavljenih podatkih na spletni strani Banke Slovenija/ dnevna tečajnica in sicer po tečajih ECB. Tečaj na datum 25.05.2016 je znašal 1€(EUR)=1,1146$(USD) na spletni strani Banke Slovenija. Skupni nagradni sklad nagradne igre »Angry Coco« za leto 2016 znaša 554,55€(EUR)=610,00$(USD). Za leto 2017 in vsako naprej bo znašal 1.637,36€(EUR)=1.825,00$(USD) . Nagrade ni možno zamenjati, niti prenesti na katero drugo osebo. 10. člen ( Posebne določbe za prejem nagrade ) Nagrajenec z državljanstvom RS, ter odprtim bančnim računom v RS prejme nagrado na TRR transakcijskega računa, preko bančnega nakazila organizatorja nagradne igre. Nagrajenec nagradne igre kateri nima stalnega prebivališča v RS, ter nima odprtega bančnega računa v RS dobi nagrado preko plačilnega sistema PayPal, ki za identifikacijo uporabnika uporablja elektronski poštni naslov. PayPal spada med največje in najbolj priljubljene spletne plačilne sisteme. Vse informacije udeležencev so zaščitene. Finančni podatki pošiljatelja, številka kreditne kartice oz. številka računa so prejemniku skrite. To pa preprečuje zlorabo podatkov.

11. člen ( Kraj in datum žrebanja )
Žrebanje nagrad za nagradno igro »Angry Coco« poteka v prostorih organizatorja nagradne igre- Pohorska 6, 3000 Celje, Slovenija. Vsak dan ob 20:00 GMT+1 uri in sicer preko brezplačnega pisarniškega programa OpenOffice natančneje v »preglednici« kjer organizator vnese e-maile vseh prijavljenih v nagradni igri za določen krog in preko naključne funkcije v programu le ta sam naključno izbere zmagovalca nagradne igre. Organizator hrani podatke o nagrajencu najmanj do izteka roka za izplačilo nagrade, v primeru spora pa do zaključka spora.

12. člen ( Nadzor nad žrebanjem )
Nadzor nad žrebanjem nagrad opravi najmanj tričlanska komisija, ki jo imenuje predsednik društva - organizatorja.

13. člen ( Zapisnik o žrebanju )
Komisija vodi o poteku žrebanja zapisnik, v katerem navede:
a) datum in kraj žrebanja,
b) število sodelujočih,
c) rezultate žrebanja:
 ime in e-mail izžrebane osebe
 nagrado.

14. člen ( Način žrebanja )
Žrebanje nagrad poteka vsak dan ob 20:00 GMT+1 uri in sicer preko brezplačnega pisarniškega programa OpenOffice natančneje v »preglednici« kjer organizator vnese imena vseh prijavljenih v nagradni igri za določen krog in preko naključne funkcije v programu le ta sam naključno izbere zmagovalca nagradne igre. Organizator uporablja program OpenOffice je v skladu z predpisanimi tehničnimi in drugami zahtevami in ima dovoljenje za uporabo. Glede na obseg sodelujočih v nagradni igri lahko organizator uredi potek in način izvedbe žrebanja s posebnim navodilom. Nagrajenec e-mail nagrajenca je objavljeno na spletni strani organizatorja ter na socialnih omrežjih organizatorja.

15. člen ( Napoved žrebanja )
Na spletni strani je objavljen čas žrebanja, objavljen je pa tudi posnetek kjer je razvidno kako organizator opravi žrebanje. Možen je tudi vpogled v žrebanje in sicer z predhodno najavo pri organizatorju preko e-mail info@angrycoco.com in na sedežu organizatorja – Pohorska 6, 3000 Celje, Slovenija.

16. člen ( Žrebanje nagrad )
E-maili vseh ki sodelujejo v krogu nagradne igre se prenesejo v preglednico programa OpenOffice. Nato izberemo funkcijo naključno, kjer program naključno izbere zmagovalca nagradne igre. E-mail zmagovalca je objavljeno na spletni strani ter na družabnih omrežjih organizatorja nagradne igre. Žreb nagradne igre je dokončen. Pritožba nanj ni mogoča. Žrebanja se bodo izvajala do prenehanja nagradne igre, ki bo objavljeno na spletni strani.

17. člen ( Obveznost izžrebanca )
Izžrebanec mora v roku 15dni sporočiti svoje podatke in sicer ime, priimek, številko transakcijskega računa ali PayPal e-mail v primeru izžreba. Izžrebanec bo objavljen na spletni strani, ter družabnih omrežjih organizatorja. Če se nagrajenec ne odzove na nagrado v roku 15dni ta zapade in nagrajene izgubi pravico do nagrade brez pravic kakršnegakoli nadomestila. Pritožba nad zapadlost ni mogoča.

18. člen ( Objava rezultatov, obveščanje in rok zastaranja )
Rezultati žrebanja nagradne igre »Angry Coco« se objavijo na spletnih straneh organizatorja isti dan žrebanja. Prav tako organizator pošlje nagrajencu e-mail o nagradi. Zaradi obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade izžrebanec izrecno dovoljuje organizatorju objavo svojih osebnih podatkov, in sicer ime, e-mail in kraj bivanja (primer: Janez Novak, Ljubljana), v medijih in na spletu. Temu obvestilu po posredovanju podatkov o transakcijskem računu ali PayPal e-mailu za nakazilo nagrade mu bo nagrada nakazana. Kadar je izžrebanec mladoletna oseba ali oseba, ki ji je odvzeta opravilna sposobnost, nagrado v njenem imenu in za njen račun prevzame skrbnik. Pravica do izplačila nagrade zastara v roku 15 dni od objave rezultatov žrebanja. Če se izžrebanec v tem roku ne odzove na poziv organizatorja, se za ne prevzeto nagrado uporabljajo določbe prejšnjega člena.

19. člen ( Izplačilo nagrad )
Denarne nagrade se izžrebancem nakažejo na transakcijski ali PayPal račun. Nagrade so obdavčene po zakonu o dohodnini. Ob izplačilu denarne nagrade izplačevalec ne izračuna in ne plača akontacije dohodnine po stopnji 25% od vrednosti nagrade (velja za Slovenijo). Vrednost prejete nagrade in akontacija dohodnine se mora prejemnik sam urediti ter obračunati in odvesti v letno odmero dohodnine. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

20. člen ( Jamstvo za izplačilo )
Za izplačilo nagrad jamči organizator.

21. člen ( Varovanje osebnih podatkov )
Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zakonu, ki ureja elektronske komunikacije. Podatki o vseh sodelujočih v nagradni igri se ob žrebu izbrišejo. Kar pomeni da se na vsakih 24ur ko se posamičen krog nagradne igre zaključi vsi podatki o izbrišejo. Ime in Priimek sta objavljena na spletni strani in družabnih omrežjih organizatorja. Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljalcu osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre trženjskih raziskav v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Osebne podatke sodelujočih in vse podatke zbrane z obrazcem za registracijo organizator ščiti pred razkritjem. Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
• elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri ter s tem povezanih sporočil, potrditev elektronskega naslova, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
• ime, priimek za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad
• Številka transakcijskega ali PayPal računa za potrebe izplačila nagrade
V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator hrani podatke v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki prenehajo uporabljati. Rok hrambe osebnih podatkov je do preklica organizatorja. Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu.

22. člen ( Ponudniki storitev trgovin z aplikacijami )
Ponudniki storitev trgovin z aplikacijami Microsoft Corporation in Google Inc. nista sponzorja ali kakorkoli drugače odgovorna za prirejanje nagradne igre »Angy Coco«. Prav tako njihovi produkti niso del nagradnega sklada.

23. člen ( Reševanje sporov )
Odločitve organizatorja in komisije za nadzor žrebanja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro so dokončne in veljajo za vse udeležence. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Celju, Slovenija.

24. člen (Objava pravil)
Ta pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani ter aplikaciji organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali Facebook profilu in/ali aplikaciji. Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro ali aplikacijo naslovite na elektronski naslov: info@angrycoco.com.

25. člen ( Veljavnost in začetek uporabe pravil )
Ta pravila začnejo veljati en dan po podpisu in se uporabljajo od 01.09. 2016.
Številka: 091-10023/2015-10
Številka vpisa v register: 4079965000 Datum: 25. 06. 2016
Sašo Meško,
Predsednik društva Quadcopter Slovenija

Pogoji, Pravila, Zasebnost

Podrobnosti o nagradni igri in načinu sodelovanja

Kontakt

~oglasi~